Biografie

Gianluca Franco al è nassût a Guriza tal 1969 e di simpri al vîf a Capriva.

Tal 2001 al à otignût de Universitât dal Friûl il dotorât di ricercje in informatiche e d’in chê volte al lavore ta chê universitât.

Su sburt di Gianni Nazzi al à publicât tal 2012, cu la Clape Culturâl Aquilee, il romanç storic «Re Ricard in Friûl», e di chel al à gjavât fûr, dutun cul compositôr Fabio Rivolt, la cantata in re minôr par vôs e orchestre «Cussì sul scurî de dì di Tomuç».

Prin di «Plaidarts» (Premi San Simon 2016) al à publicât tal 2015 il romanç storic «Il buinç».


Gnovis

21 Otu 2017
Presentazion di Plaidarts
a Codroip
Biblioteche Comunâl «Don Gilberto Pressacco», via XXIX di Otubar 3, 33033 Codroip + Google Map
20.30

Presentazion di Ferruccio Tassin

Leturis di Pauli bortolussi

Intervent musicâl di Enrico Franco

Organizazion: Comun di Codroip / Societât Filologjiche Furlane /